Αιτήσεις για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2014

Αιτήσεις για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2014

Ενημέρωση 30/07/2014

Διευκρίνιση για τις αιτήσεις συμμετοχής για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2014:

Επειδή έχει δημιουργηθεί σύγχυση για το αν πρέπει να επικυρωθεί η Αίτηση Συμμετοχής και η Υπεύθυνη Δήλωση που τη συνοδεύει, σας ενημερώνουμε ότι μετά από επικοινωνία μας με τα ΕΕΤΑΑ της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, η απάντηση ήταν ότι ΔΕΝ απαιτείται επικύρωση για το γνήσιο της υπογραφής. Ζητείται να είναι υπογεγραμμένα τα έντυπα αλλά όχι επικυρωμένα. Επίσης δεν επικυρώνεται το αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης. Μπορείτε να συμπληρώσετε τις αιτήσεις χειρόγραφα, αλλά και ηλεκτρονικά μέσω υπολογιστή. Σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να στείλετε τις αιτήσεις μέσω ταχυδρομείου αλλά και με κούριερ μέχρι τις 4/8/2014.

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής εδώ: 24072014_aitisi_goneis

Δείτε περαιτέρω διευκρινήσεις του ΕΕΤΑΑ εδώ

Την Τρίτη 1η Ιουλίου 2014 δημοσιοποιήθηκε, η προκήρυξη για την φιλοξενία παιδιών σε παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ για παιδιά με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ).  Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, από την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 έως τη Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014, ενώ η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση και κριτήρια, το χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, την κατάσταση απασχόλησης, την εργασιακή σχέση και το είδος της απασχόλησης, την ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ. και τέλος την οικογενειακή κατάσταση. Η  τελική ανάρτηση των πινάκων των ωφελούμενων ανά δομή και φορέα θα γίνει στις 31 Αυγούστου 2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, μετά από προσπάθεια του υπουργείου Εργασίας, διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του προγράμματος και την κάλυψη για τη σχολική χρονιά 2014 – 2015 περίπου 68.502 θέσων, όσων δηλαδή είχαν διατεθεί και κατά το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, διασφαλίστηκαν συνολικά 160 εκατομμύρια ευρώ, από 180 εκατομμύρια πέρυσι, από τα οποία τα 120 εκατ. προέρχονται από κοινοτικούς πόρους και τα 40 εκατ. από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, η μείωση της χρηματοδότησης, αντιμετωπίστηκε με μείωση κατά 9% μεσοσταθμικά του ποσού της επιταγής (voucher) που θα λάβουν οι ωφελούμενοι του προγράμματος και με αυστηρότερα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να μη μειωθεί ο αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της προκήρυξης, δικαιούχος της Πράξης ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.,. ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν ωφελούμενοι που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, προσαυξανόμενο κατά 3.000 για κάθε επιπλέον παιδί, με ανώτατο όριο τις 36.000».

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, από τις 25-7-2014 έως τις 4-8-2014, ενώ η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση και κριτήρια, το χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, την κατάσταση απασχόλησης, την εργασιακή σχέση και το είδος της απασχόλησης, την ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ. και τέλος την οικογενειακή κατάσταση.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 2014

Αναλυτικότερα, η μοριοδότηση θα γίνει ως εξής::

– Το χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που έχει δηλωθεί.
Τα μόρια που θα δοθούν θα υπολογίζονται με τον μαθηματικό τύπο 45-(Ε-Π) /600, όπου Ε είναι το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, και το Π είναι 1.000 ευρώ για μητέρα με 1 τέκνο, 2.000 ευρώ για μητέρα με 2 τέκνα, 5.000 ευρώ για μητέρα με 3 τέκνα, 8.000 ευρώ για μητέρα με 4 τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του τέταρτου

– Η κατάσταση απασχόλησης, η εργασιακή σχέση και το είδος απασχόλησης. Για εργαζόμενες γυναίκες:+35 μόρια, για αυτοαπασχολούμενες: +35 μόρια, για σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης: +45 μόρια, για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου :+40 μόρια.

– Η ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ. Με δελτίο ανεργίας σε ισχύ: +10 μόρια, άνεργες που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. : +20 μόρια.

– Η οικογενειακή κατάσταση. Προτεραιότητα δίδεται στις μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω: +35 μόρια, που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω: +30 μόρια, που είναι χήρες: +35 μόρια, που είναι άγαμες μητέρες: +30 μόρια, που είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση : +25 μόρια, που είναι τρίτεκνες – πολύτεκνες: +20 μόρια, που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: +15 μόρια, που έχουν σύζυγο μακροχρόνια άνεργο (άνω των 12 μηνών): +10 μόρια.

Η πρόσκλησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α θα δημοσιευτεί στις 1/7/2014. Οι δομές και οι φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 1.7.2014 έως 21.7.2014., και ο τελικός πίνακας θα αναρτηθεί στις 24.7.2014.

Αντίστοιχα, οι ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 25.7.2014 έως 4.8.2014, και η τελική ανάρτηση των πινάκων των ωφελούμενων ανά δομή και φορέα θα γίνει στις 31.8.2014

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Όπως και πέρυσι (2013) για τον υπολογισμό του ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ θα υπολογίζονται 
α) το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ του υπόχρεου και της συζύγου και  β)  από  το  σύνολο  των  αυτοτελώς  φορολογηθέντων  εισοδημάτων (υπόχρεου  και  συζύγου)  θα υπολογίζονται οι ΚΩΔΙΚΟΙ:  
–  431 & 432 (καθαρά κέρδη  συμμετοχής σε ημεδαπές Ο.Ε. και Ε.Ε. ή κοινωνίες αστικού δικαίου ή αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες ή συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες ή κοινοπραξίες)
–  659 & 660  (αμοιβές  και  μισθοί  μελών  Δ.Σ.  ανώνυμης  εταιρίας  που  έγινε  παρακράτηση  φόρου 35%, αποζημίωση ν.2112/1920, ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου, μερίσματα ημεδαπών Α.Ε., κέρδη που διανέμουν  ημεδαπές ΕΠΕ  και συνεταιρισμοί,  μερίσματα  από  αλλοδαπές  ανώνυμες  εταιρίες,  αλλοδαπές ΕΠΕ, εισόδημα από REPOS, συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης, κέρδη από πώληση μετοχών,  μερίσματα ημεδαπών  και  αλλοδαπών  ναυτιλιακών  εταιριών,  τραπεζών-έντοκων  γραμματίων  & ομολόγων του Δημοσίου-τόκοι από ομολογίες& ομολογιακών δανείων) και οι 
– 667 & 668 (τόκοι  καταθέσεων) (Πηγή)

Δείτε όλη την πρόσκληση εδώ. Στη σελίδα 31 θα βρείτε το δεύτερο μέρος που αφορά εμάς τις μαμάδες. Δείτε τα κριτήρια και τι δικαιολογητικά χρειάζονται ακριβώς. Φροντίστε να μαζέψετε όλα τα χαρτιά σας από νωρίς! Καλή μας τύχη! 🙂

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

RECENT POSTS
FOLLOW ME ON